Premis del Concurs
Premis de fins a 4.000 euros per a les propostes més innovadores i creatives.
La dotació econòmica total és d'11.500 euros, que es distribuiran en tres premis per a cadascuna de les categories següents:

Categoria de Balcons:

> Primer premi: 750 €
> Segon premi: 500 €
> Tercer premi: 250 €

En aquesta categoria el premi consistirà en vals descompte d’establiments d’eixos comercials.
Es lliurarà un xec regal per als guanyadors de la categoria balcons pel valor del premi per gastar en establiments associats a l’eix comercial més proper al seu domicili.

Categoria de Façanes d’edificis:

> Primer premi: 4.000 €
> Segon premi: 2.000 €
> Tercer premi: 1.000 €

Categoria d’Establiments comercials i de serveis:

> Primer premi: 1.500 €
> Segon premi: 1.000 €
> Tercer premi: 500 €

Els premis poden ser declarats deserts si els projectes presentats no assoleixen un determinat nivell de qualitat i originalitat, d’acord amb els paràmetres establerts a les bases.

A més del lliurament de premis, l’Ajuntament podrà organitzar una exposició pública per mostrar els 10 projectes finalistes de cada categoria.